OBĚŽNÍK GC

I Oběžník GC

27. ledna 2014 v 20:41 | Gorudo City

Počasí:

Nepříjemná vlhkost a ranní mlhy, které tak ztěžovaly životní podmínky v Nebi pozvolna ustupují. Může očekávat velice silné mrazy a intenzivní zomní slunce, které Nebe ponechá ve své důstojnosti nedotčené. Hrozí zkrystalizování mlhových nánosů mezi Nebem a Peklem. Mlha krystalizuj a posmupně některé její nánosy klesají na pracující občany.

Teploty se pohybují mezi v Nebi mezi -6° až -10° stupni, v Pekle -12° až -15° stupni Celsia.
Tyto nepříjemnosti, které sužovaly nebe, se pomalu přesunuly do Pekla, kde ztížily už tak každodenně těžký život.
Převládá zde vlhké počasí, mlhy aj., navíc se zvýšila hladina zkrystalizovaného, škodlivého smogu, která byla v posledních dnech na překvapivě únosné úrovni..V tuto chvíli je však opak pravdou, proto nastává doporučení:

Občané Pekla, kteří nedovršili 20 rok a občané starší 40 let jsou povinni nosit masky.Občané jejichž věková kategorie nebyla zmíněna nejsou povinováni masky nosit, nicméně i přesto by se měli řídit opatřením určené pro občany s náchylnějším organismem. Zároveň, pokud budete rozdělávat oheň, dejde si pozor na časté požáry.

Dění:

Dík celkovému neklidu, kdy převládá vzpurné chování nepříznivě působící na ROTS a společnosti, konající v zájmu ROTS bylo ustanoveno následující:
1) Občané se musí ve večerních hodinách zdržovat poblíž jejich obydlí, popř.pracovního prostředí, kde může být spolehlivě identifikován a zařazen.
2) Občané jsou povinni vpustit pracovníky ROTS do svých bydlišť a napomoci svolením k prohlídce předejít pokračování nynějšího nepřijatelného chování, které nepříznivě působí na úroveň nynějšího života.
3) Občané jsou povinni uposlechnout příkazu pracovníků ROTS, neboť jejich příkazy napomáhají k vyřešení nastávající situace bez dalších možných nepříznivých vlivů.
4) Občané, jenž budou uvedeni jako nevyhovující, budou odvedeni, jejich majetek zkonfiskován a v případech závažnějšího provinění se trest ponese i na jeho nejbližší rodinu.
5) Jakékoliv odmítnutí či neuposlechnutí se vyhodnocuje dle nařízení č.4 v tomto seznamu.

Kulturní akce:

Příští pátek 7. 2. v 19:00 vystoupí zpěvák známý jako Artari, v Nákupním Středisku ku příležitosti výročí založení první vědecké laboratoře ROTS.
Každý kdo obdrží pozvánku, je srdečně očekáván.
 
 

Reklama